ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik ekspolatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali:

  • logistyka
  • spedycja
  • obsługa podróżnych
  • magazynowanie i przeładunek towarów
  • eksploatacja środków transportu
  • organizacja pracy portów i terminali

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

Technikum 5-letnie po szkole podstawowej

  • SPL. 02 - obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • SPL. 03 - obsługa ładunków w portach i terminalach

Technikum 4-letnie po gimnazjum

  • AU.33 - obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • AU.34 - organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ