ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik ekspolatacji portów i terminali

Kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali.

 

Zawód jest przydatny we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych.

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

Ø obsługa podróżnych w portach i terminalach

Ø organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:

Ø transport

Ø logistyka

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach:

Ø zajmujących się magazynowaniem i obsługą pasażerów

Ø terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych

Ø agencjach obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych

Ø działach przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych

 

Technik eksploatacji portów i terminali - Dąbrowa Górnicza

 

pobierz kartę zawodu

OFERTA EDUKACYJNA