ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram egzaminów zawodowych

 

01.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali, kwalifikacja SPL.02, SPL.03

01.06.2023 - 02.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja MOT.02

05.06.2023 - 07.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku mechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacja MOT.05

09.06.2023 - 12.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja MOT.05

06.06.2023 - 09.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik mechatronik, kwalifikacja ELM.03

06.06.2023 - 07.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik mechanik, kwalifikacja MEC.05

09.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik mechanik, kwalifikacja MEC.09

14.06.2023 - egzamin praktyczny dla uczniów kierunku technik mechatronik, kwalifikacja ELM.06

 

Egzamin pisemny odbywa się w dniach 06.06.2023 - 07.06.2023 dla wszystkich kwalifikacji.