Start

73 rocznica Powstania Warszawskiego

Tak, jak co roku Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego apelują o uczczenie Powstania i jego bohaterskich Żołnierzy. Kiedy w Polsce 1 sierpnia o 17.00 zawyją syreny, zatrzymajmy się. Uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli także za naszą wolność.

 

 

Więcej…

 

DYPLOM TECHNIKA !!!

ABSOLWENCI KTÓRZY UZYSKALI ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY W KWIETNIU

I NA DZIEŃ UKOŃCZENIA SZKOŁY POSIADALI ZDANE WSZYSTKIE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE,

PO DYPLOM TECHNIKA ZGŁASZAJĄ SIĘ DO SZKOŁY W DNIU:

25 sierpnia 2017r. PO GODZINIE 12.00

 

ABSOLWENCI KTÓRZY PRZYSTĘPOWALI DO PONOWNEGO ZDAWANIA KWALIFIKACJI W CZERWCU 2017

I NA DZIEŃ OGŁOSZENIA WYNIKÓW 25 SIERPNIA UZYSKAJĄ ZALICZENIE WSZYSTKICH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE,

O WYDANIE DYPLOMU SKŁADAJĄ WNIOSKI DO DYREKTORA OKE W JAWORZNIE OSOBIŚCIE.

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2017 r.

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu  30 czerwca 2017 roku w godzinach od 1200 do 1400.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE.

Dnia 30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustala dyrektor szkoły).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura) lub do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

Targai pracy wakacyjnej i tymczasowej

Dnia 13.06.2017 - szkolny doradca zawodowy wziął udział w targach pracy wakacyjnej i tymczasowej, które odbyły się w Sosnowcu. Poniżej znajdują się propozycje pracy.

Już za kilka dni pojawi się artykuł również dzięki materiałom z tego wydarzenia - poświęcony pracy za granicą.

Więcej…

 

Strona kojarzona jest z : technikum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła techniczna, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali