ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Padlet dot. doradztwa zawodowego

Już jest, już działa – proszę korzystać do woli! PADLET - a w nim najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane, do których możliwy jest ciągły dostęp pod linkiem https://padlet.com/sylwiatatara/x7b3lhx56y19wr8b Przydatne materiały i najnowsze informacje!
O każdym nowym artykule będę na bieżąco informowała! 🙂

Zmiana planu lekcji

Od dnia 28.09.2020 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji i harmonogram dyżurów międzylekcyjnych. Plan dostępny będzie dzisiaj na stronie szkoły.

Wychowawców klas proszę o poinformowanie uczniów oraz wprowadzenie zmian w planie oddziału do jutra do godz. 11.00.

Festiwal Ludzi Aktywnych

Wydział Oświaty zaprasza Dąbrowską młodzież na tegoroczny Festiwal Ludzi Aktywnych 2020, który odbędzie się 19 września w Parku Hallera DG. Festiwal Ludzi Aktywnych to przedsięwzięcie odbywające się na terenie Dąbrowy Górniczej od 2008 roku. Pierwotnie nosiło nazwę Forum Inicjatyw Pozarządowych. W 2010 roku nazwę tę zmieniono na FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH.

 

OFERTA EDUKACYJNA