ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2023

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej  na lata 2020-2021

 

L.p.

Zakres działalności

Osoby odpowiedzialne

Sposób realizacji

Termin

1.

Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej.

Koordynator ds. dostępności, administrator strony

Dokonywanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

2.

Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Koordynator ds. dostępności

Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej .

Koordynator ds. dostępności

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

4.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczących problemu dostępności na jakie napotkali podczas kontaktów z Zespołem Szkół Technicznych.

Koordynator ds. dostępności

Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania Zespołu Szkół Technicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

na bieżąco, 

w całym okresie działania

 

5

Poprawa dostępności architektonicznej 

Koordynator ds. dostępności

Wyznaczenie na parkingu szkolnym od strony parku Hallera miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

grudzień 2023

 

 

Sporządził:

Iwona Piętka-Topolska