ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szanowni Rodzice!

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w szkole
została utworzona anonimowa skrzynka na sygnały dotyczące ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 Skrzynka umieszczona jest przy głównym wejściu do budynku szkoły.

 Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/