ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Logo projektu ERASMUS +

 

Praktyki zawodowe we Szwecji - Malmö, w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, projekt pt. „Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”.

Uczestnicy praktyk zawodowych przedstawiają własne fotorelacje z odbytego stażu w Szwecji -Malmö w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, projekt pt. „Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”.

Uczniowie podczas dwutygodniowego pobytu w Szwecji odbyli praktyki zawodowe w szwedzkich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Uczestnicy podczas pobytu zrealizowali również program kulturalny poznając kulturę Szwecji w ramach odbytych wycieczek do Kopenhagi, Parku Narodowego Söderasen, Muzeum Techniki i Żeglugi Morskiej, zamku Malmöhus, przejazdu mostem nad Sundem, zwiedzanie Malmö oraz poznając zasady gry szwedzkiej Kubb.
Biorąc udział w projekcie uczniowie rozwinęli nie tylko kompetencje zawodowe lecz również językowe i społeczne. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zostali przyjęci w Szwecji przez organizację Mobility Sverige, która oprócz realizacji programu praktyk w szwedzkich firmach, zapewniła stażystom program kulturalny, zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny.
Poprzez zagraniczną praktykę  uczniowie  zdobyli doświadczenie zawodowe, które w dużym stopniu ułatwi  im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce jak i za granicą. Dzięki mobilności  zwiększyła się  znajomość języka angielskiego,  jak również nastąpił duży wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych,  wiedzy na temat kultury i tradycji Szwecji, jak i tolerancji i otwartości międzynarodowej, Projekt pod nazwą „Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe” był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych, kulturowych  oraz możliwością uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej przyszłości zawodowej, bowiem uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technikami i metodami nauczania w szwedzkich przedsiębiorstwach.
Odbyte praktyki zawodowe pozwoliły naszym uczniom nabyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowych warunkach, uzyskać europejskie certyfikaty oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.

 

Zagraniczne praktyki zawodowe

Zapraszamy do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt pt. Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe.

Czytaj więcej...