ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu ZIT

Wykaz uczestników - uczniów Zespołu Szkół Technicznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj więcej...

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Dąbrowie Górniczej, a jego celem jest zwiększenie w okresie trwania projektu, czyli od 1.08.2020 r do 30.09.2022 r szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły 700 uczniów/uczennic szkół technicznych ...

Czytaj więcej...