ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechatronik

 

 

  • programowanie robotów przemysłowych
  • projektowanie wspomagane komputerowo
  • sterowniki PLC
  • automatyka linii produkcyjnych
  • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
  • projektowanie inteligentnych domów

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • ELM. 03 - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ELM. 06 - eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

technikum 5-letnie po szkole podstawowej

  • matematyka
  • język angielski