ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik pojazdów samochodowych

Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

 

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

Ø diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Ø organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

lub

Ø diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Ø organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:

Ø mechanicznych

Ø transportu

Ø budowy samochodów i maszyn roboczych

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach:

Ø stacje obsługi pojazdów samochodowych

Ø stacje kontroli pojazdów

Ø zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych

Ø salony sprzedaży pojazdów samochodowych

Ø przedsiębiorstwa transportu samochodowego

Ø przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Ø przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych

Ø instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Ø instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami

 

Technik pojazdów samochodowych - Dąbrowa Górnicza

 

pobierz kartę zawodu

OFERTA EDUKACYJNA