ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi oraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Jego zadania obejmują:

  • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją techniczną,przygotowanie narzędzi),
  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
  • mocowanie obrabianych przedmiotów,
  • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
  • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
  • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
  • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.

 

Operator obrabiarek skrawających -Dąbrowa Górnicza

pobierz kartę zawodu

OFERTA EDUKACYJNA