ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechanik

Technik mechanik:

  • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
  • organizacja procesu produkcji
  • projektowanie wspomagane komputerowo
  • wytwarzanie części maszyn
  • obsługa cyfrowej aparatury pomiarowej
  • tworzenie dokumentacji technicznej

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

Technikum 5-letnie po szkole podstawowej

  • MEC. 05 - użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC. 09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 Technikum 4-letnie po gimnazjum

  • MG. 19-  użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MG. 44 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ