ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechanik

 

  • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
  • organizacja procesu produkcji
  • projektowanie wspomagane komputerowo
  • wytwarzanie części maszyn
  • obsługa cyfrowej aparatury pomiarowej
  • tworzenie dokumentacji technicznej

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • MEC. 05 - użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC. 09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

technikum 5-letnie po szkole podstawowej

  • matematyka
  • język angielski