ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

XI Ogólnopolski Konkurs Siedem Grzechów Głównych

W konkursie poetyckim:

  • Roksana Rygalska z klasy 1E
  • Julia Mazur z klasy 2E
  • Kamila Cebo z klasy 4C
  • Daniel Jabłoński 2A

W konkursie malarskim:

  • Natalia Bartoszek z klasy 2E
  • Daria Kudzia z klasy 2E
  • Kamila Cebo z klasy 4C

Tematem konkursu jest siedem grzechów głównych, do których zaliczamy: pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Uczniowie realizując ten temat za pomocą środków wypowiedzi artystycznej podejmują dyskusję na temat postaw i zjawisk moralnych, społecznych, etycznych, religijnych i kulturowych. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2019 roku. Młodzieży biorącej udział w konkursie życzymy powodzenia i sukcesów! Opieka: Elżbieta Godyń i Marta Góralska.