ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dzień Przedsiębiorczości 2013

dzień porzedsi,ębiorczości 2013 - Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w Dniu Przedsiębiorczości przypadającym w 2013 roku 17 kwietnia. Idea tego projektu na tyle spodobała się młodzieży, że w tym roku stanowiska pracy (w zdecydowanej większości wybrane przez nich samych) „odwiedziło” ponad 60 uczniów plus wycieczka 25 osobowa do Huty Bankowa-kl.IBC.

 

 

 


Na kilkugodzinny staż 17 kwietnia uczniowie wybrali różne zakłady pracy swoich rodziców i znajomych. Te, które z racji kierunków ukończonych w szkole, mogą być ich potencjalnym miejscem pracy, bądź inne, na które zdobędą dodatkowe kwalifikacje.

 

Szczególne wrażenie na uczniach zrobiła wycieczka do HUTY BANKOWA. Chociaż uczniowie są mieszkańcami regionu nigdy dotąd nie obserwowali pracy na wydziałach: walcowni, czy obręczarni i pierścieni kutych.(Pamiątkowe zdjęcie przy zabytkowym młocie parowym)

dzień porzedsiębiorczości 2013 - Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Niemniej zadowoleni byli uczniowie kl IIAD (mechatronicy) po stażu w spółce GRAFPRINT w Sosnowcu, której wiceprezes Maria Inerowicz-Tarnowska tak ocenia projekt: „Wizyty takie dają możliwość zbliżenia się z nowoczesną technologią, często dość drogą, niespotykaną na warsztatach szkolnych. Ukazuje się możliwości obecnej techniki […] Są dodatkowym argumentem[…] mającym na celu zainteresowanie uczniów. Jako pracodawca uzyskuję informację o kierunkach kształcenia w szkołach, co daje mi możliwość monitorowania przyszłego rynku pracy’’.(zdjęcia nowoczesnego parku maszynowego)

dzień porzedsiębiorczości 2013 - Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej dzień porzedsiębiorczości 2013 - Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

koordynator projektu w ZST
Barbara Woźniak