ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wizyta studyjna w firmie Adient

Dnia 12.01.2018 uczniowie klasy III w zawodzie technik mechatronik - wzięli udział w wizycie studyjnej, w firmie Adient.


Wydarzenie składało się z kilku części:
- informacyjnej;
- szkolenia BHP;
- zwiedzania zakładu.

Nasi uczniowie po skończeniu edukacji w szkole średniej mają możliwość podjąć pracę w tym zakładzie, ale również nic nie stoi na przeszkodzie, by odbywali tam swoje praktyki zawodowe i staże.

Żegnamy się nie na długo, ponieważ 16 stycznia się widzimy na spotkaniu tym razem w Zespole Szkół Technicznych, które dotyczy kolejnej możliwości, jaką daje współpraca szkoły i firmy - program stypendialny !!!

Wizyta studyjna w firmie Adient

Wizyta studyjna w firmie Adient

Wizyta studyjna w firmie Adient

Wizyta studyjna w firmie Adient

Wizyta studyjna w firmie Adient