ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Nawigacja klawiaturą dla przegladarki Mozilla Firefox

Nawigacja

Polecenie Skrót
Wstecz – przejdź do poprzedniej strony Alt +
Backspace
Do przodu – przejdź do następnej strony Alt +
Shift + Backspace
Strona startowa Alt + Home
Otwórz plik Ctrl + O
Odśwież F5
Ctrl + R
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie Esc

Aktualna strona

Polecenie Skrót
Przejdź do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych Tab
Przejdź do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych Shift + Tab
Przewiń o jeden ekran w dół Page Down
Spacja
Przewiń o jeden ekran w górę Page Up
Shift + Spacja
Przejdź na koniec strony End
Ctrl +
Przejdź na początek strony Home
Ctrl +
Przejdź do następnej ramki F6
Przejdź do poprzedniej ramki Shift + F6
Drukuj Ctrl + P
Zapisz zaznaczony odnośnik Alt + Enter
- działa jedynie, gdy browser.altClickSave jest ustawione na true w edytorze konfiguracji; nie jest to ustawienie domyślne.
Zapisz stronę jako… Ctrl + S
Powiększ Ctrl + +
Pomniejsz Ctrl + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0

Edycja

Polecenie Skrót
Kopiuj Ctrl + C
Wytnij Ctrl + X
Usuń Del
Usuń słowo po lewej stronie kursora Ctrl + Backspace
Usuń słowo po prawej stronie kursora Ctrl + Del
Przesuń kursor o jedno słowo w lewo Ctrl +
Przesuń kursor o jedno słowo w prawo Ctrl +
Przesuń kursor na początek linii Home
Ctrl +
Przesuń kursor na koniec linii End
Ctrl +
Przesuń kursor na początek tekstu Ctrl + Home
Przesuń kursor na koniec tekstu Ctrl + End
Wklej Ctrl + V
Wklej (jako zwykły tekst) Ctrl + Shift + V
Przywróć Ctrl + Y
Zaznacz wszystko Ctrl + A
Cofnij Ctrl + Z

Wyszukiwanie

Polecenie Skrót
Znajdź Ctrl + F
Znajdź następne F3
Ctrl + G
Znajdź poprzednie Shift + F3
Ctrl + Shift + G
Znajdź szybko (odnośnik) '
Znajdź szybko (tekst) /
Zamknięcie paska wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania Esc
- gdy pasek wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania jest aktywny
Aktywacja paska wyszukiwania Ctrl + K
Ctrl + E
Zmień domyślną wyszukiwarkę Ctrl +
Ctrl +

- w pasku wyszukiwania lub w polu wyszukiwania na stronie nowej karty.
Wyświetlenie menu w celu zmiany, dodania lub zarządzania wyszukiwarkami Alt +
Alt +
F4

- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny

Okna i karty

Niektóre z tych skrótów działają, gdy wybrana karta jest aktywna. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do aktywnej karty, np. naciskając skrót Alt + D, by przejść do paska adresu i następnie naciskać skrót Shift + Tab aż do przejścia na pasek kart.
Polecenie Skrót
Zamknij kartę Ctrl + W
Ctrl + F4

- z wyjątkiem przypiętych kart
Zamknij okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
Przełączanie kart w kolejności ostatnich wyświetleń Ctrl + Tab
- jeżeli wybrane w Opcjach
Zakończ Ctrl + Shift + Q
Przejdź do karty znajdującej się po lewej stronie aktywnej karty Ctrl + Page Up
Ctrl + Shift + Tab*
* Jeżeli ustawienie Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń jest wyłączone w Opcjach
Przejdź do karty znajdującej się po prawej stronie aktywnej karty Ctrl + Page Down
Ctrl + Tab*
* Jeżeli ustawienie Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń jest wyłączone w Opcjach
Przejdź do karty znajdującej się po lewej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Up
Przejdź do karty znajdującej się po prawej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Down
Przejdź do pierwszej karty na pasku kart Ctrl + Shift + Home
Przejdź do ostatniej karty na pasku kart Ctrl + Shift + End
Wyłącz/włącz dźwięk dla zawartości karty Ctrl + M
Nowa karta Ctrl + T
Nowe okno Ctrl + N
Nowe okno prywatne Ctrl + Shift + P
Otwórz URL lub wyszukiwanie w nowej karcie Alt + Enter
- z paska adresu lub wyszukiwania
Otwórz URL lub wyszukiwanie w nowym oknie Shift + Enter
- z paska adresu lub pola wyszukiwania na stronie nowej karty
Otwórz wyszukiwanie w nowej karcie w tle Ctrl + Enter
- z pola wyszukiwania na stronie nowej karty.
(informacja poniżej)
Otwórz wyszukiwanie w nowej karcie Ctrl + Shift + Enter
- z pola wyszukiwania na stronie nowej karty.
Informacja: Skróty do otwierania wyszukiwania w nowej karcie i otwierania wyszukiwania w nowej karcie w tle są zamieniane, jeżeli ustawienie Przechodzenie do nowych kart otwieranych poprzez odnośniki jest włączone w Opcjach
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w aktualnej karcie Enter
Otwórz zaznaczoną zakładkę w nowej karcie Ctrl + Enter
Otwórz zaznaczoną zakładkę w nowej karcie w tle Ctrl + Shift + Enter
Otwórz zaznaczony odnośnik w nowej karcie w tle Ctrl + Enter
(informacja poniżej)
Otwórz zaznaczony odnośnik w nowej karcie Ctrl + Shift + Enter
Informacja: Skróty do otwierania odnośnika w nowej karcie i otwierania odnośnika w nowej karcie w tle są zamieniane, jeżeli ustawienie Przechodzenie do nowych kart otwieranych poprzez odnośniki jest włączone w Opcjach
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w nowym oknie Shift + Enter
Przywróć ostatnio zamkniętą kartę Ctrl + Shift + T
Przywróć ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + N
Przejdź do karty (od 1 do 8) Ctrl + 1 do 8
Przejdź do ostatniej karty Ctrl + 9
Przenieś adres URL w lewo lub w prawo (jeśli kursor jest w pasku adresu) Ctrl + Shift + X

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia Ctrl + H
Okno biblioteki (historia) Ctrl + Shift + H
Wyczyść historię przeglądania Ctrl + Shift + Del

Zakładki

Polecenie Skrót
Dodaj zakładki do wszystkich kart Ctrl + Shift + D
Dodaj zakładkę do tej strony Ctrl + D
Zakładki – panel boczny Ctrl + B
Ctrl + I
Okno biblioteki (Zakładki) Ctrl + Shift + B
Wyświetl listę wszystkich zakładek Spacja
- w pustym polu wyszukiwania w Bibliotece lub panelu bocznym Zakładek

Narzędzia

Polecenie Skrót
Pobieranie Ctrl + J
Dodatki Ctrl + Shift + A
Otwieranie narzędzi twórców witryn F12
Ctrl + Shift + I
Konsola WWW Ctrl + Shift + K
Inspektor Ctrl + Shift + C
Debugger Ctrl + Shift + S
Edytor stylów Shift + F7
Profiler Shift + F5
Sieć Ctrl + Shift + E
Pasek programisty Shift + F2
Widok responsywny Ctrl + Shift + M
Brudnopis Shift + F4
Źródło strony Ctrl + U
Konsola przeglądarki Ctrl + Shift + J
   

Przeglądarka PDF

Polecenie Skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +
Pomniejsz Ctrl + -
Skala automatyczna Ctrl + 0
Obróć dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć dokument przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na Tryb prezentacji Ctrl + Alt + P
Wybierz narzędzie zaznaczania tekstu S
Wybierz narzędzie rączka H
Aktywuj pole Numer strony Ctrl + Alt + G

 

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10
Przełącz tryb poprawionej czytelności F9
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece F6
Ctrl + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc
Anuluj operację "przeciągnij i upuść" Esc
Wyczyść pole wyszukiwania w Bibliotece lub panelu bocznym Esc
Zamknij menu Esc
Alt
F10
Włącz/wyłącz menu kontekstowe Shift + F10

Skróty klawiszowe mediów

Polecenie Skrót
Odtwarzaj / Zatrzymaj Spacja
Zmniejsz poziom wzmocnienia
Zwiększ poziom wzmocnienia
Wyłącz dźwięk Ctrl +
Włącz dźwięk Ctrl +
Przejdź do tyłu o 15 sekund
Przejdź do tyłu o 10 % Ctrl +
Przejdź do przodu 15 sekund
Przejdź do przodu 10 % Ctrl +
Przejdź na początek Home
Przejdź na koniec End

Zaznaczanie wielu kart

Skróty te działają, jeżeli zaznaczony jest pasek kart. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do paska kart, np. naciskając skrót Alt + D by przejść do paska adresu, a następnie dwa razy Shift + Tab (raz na stronie nowej karty).
Polecenie Skrót
Zaznacz lewą, prawą, pierwszą lub ostatnią kartę. Odznacz pozostałe Klawisze strzałek
Home
End
Przesuń kropkowany prostokąt na lewą, prawą, pierwszą lub ostatnią kartę. Ctrl + Klawisze strzałek
Ctrl + Home
Ctrl + End
Zaznacz lub usuń zaznaczenie dla karty z kropkowanym prostokątem. Pozostałe karty pozostają zaznaczone lub odznaczone. Ctrl + Space

Skróty dla programistów

 

Używanie klawiatury do nawigacji po stronach WWW

Naciśnij przycisk menu Fx57Menu przeglądarki Firefox i wybierz Opcje , a następnie przejdź do panelu Ogólne. Sekcja Przeglądanie zawiera ustawienie Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach umożliwiające przemieszczanie się po stronie w taki sposób, jakby był to edytor tekstu w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu możesz zaznaczać treść przy pomocy klawiatury i kopiować ją do schowka.

Możesz także w dowolnej chwili wcisnąć klawisz F7, by włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po naciśnięciu klawisza F7 Firefox poprosi o potwierdzenie, ale można te potwierdzenia wyłączyć, zaznaczając Nie pytaj ponownie.

Wyszukiwanie tekstu podczas wpisywania

Sekcja Przeglądanie w panelu Ogólne zawiera ustawienie Rozpoczynaj wyszukiwanie podczas wpisywania tekstu, umożliwiające szybkie odnajdywanie tekstu i odnośników na stronie WWW. Funkcja ta może działać w dwóch trybach. Po wciśnięciu klawisza / i wpisaniu liter, przeszukiwany będzie cały tekst na aktualnej stronie, a po wciśnięciu klawisza ', przeszukiwane będą tylko odnośniki. Firefox będzie podświetlać odnajdywany tekst i odnośniki na bieżąco.

Działanie tej funkcji można kontrolować przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Wpisanie kolejnych znaków zawęża poszukiwanie. Firefox podświetli następny pasujący do zapytania odnośnik lub tekst albo poinformuje o niepowodzeniu wyszukiwania.
 • Ctrl+G lub F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Ctrl+Shift+G lub Shift+F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do poprzedniego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Backspace – użycie tego skrótu spowoduje usunięcie ostatnio wpisanego znaku. Firefox przejdzie do poprzednio podświetlonego tekstu.
 • Esc – użycie tego skrótu kończy wyszukiwanie. Wyszukiwanie można także zakończyć, klikając dowolne miejsce na stronie, przesuwając stronę przy użyciu myszy lub klawiatury albo po prostu odczekując chwilę.

Jeśli to pole jest zaznaczone, można w dowolnej chwili rozpocząć wyszukiwanie na danej stronie, po prostu wpisując żądany tekst z klawiatury. Domyślnie przeszukiwana będzie cała treść strony, ale nadal można nacisnąć klawisz ' lub /, by rozpocząć wyszukiwanie w danym trybie.

Można korzystać z tej funkcji, by dotrzeć do przycisków, pól tekstowych i innych elementów formularzy. Wystarczy odszukać tekst poprzedzający element formularza i wcisnąć klawisz Tab. Wciśnięcie klawisza Tab automatycznie kończy wyszukiwanie i przenosi użytkownika do pierwszego pola lub przycisku formularza za podświetlonym tekstem.

Klawisze skrótu w HTML

Na nie których stronach internetowych skróty klawiaturowe są przypisane do różnych elementów na stronie. Aby przenieść kursor bezpośrednio do jednego z takich elementów, naciśnij Shift+Alt+klawisz skrótu w postaci wyróżnionego w elemencie znaku.

Które klawisze skrótu są dostępne dla danej strony zależy od twórcy danej strony internetowej – nie od przeglądarki.

Skróty myszy

Polecenie Skrót myszy
Wstecz Shift + kółko w dół
Do przodu Shift + kółko w górę
Powiększ Ctrl + kółko w górę
Pomniejsz Ctrl + kółko w dół
Zamknij kartę Kliknięcie ś.p.myszy etykiety karty
Otwórz odnośnik w nowej karcie Kliknięcie ś.p.myszy
Nowa karta Kliknięcie ś.p.myszy paska kart
Otwórz odnośnik w nowej karcie w tle* Ctrl + l.p.myszy
Kliknięcie ś.p.myszy
Otwórz odnośnik w nowej aktywnej karcie* Ctrl + Shift + kliknięcie l.p.myszy
Shift + kliknięcie ś.p.myszy
Otwórz odnośnik w nowym oknie Shift + kliknięcie l.p.myszy
Duplikuj kartę lub zakładkę Ctrl + ciągnięcie karty
Odśwież bieżącą stronę (pomijając pamięć podręczną) Shift + kliknięcie przycisku „Odśwież”
Zapisz stronę jako Alt + kliknięcie l.p.myszy

Skalowanie strony, czcionka i kolory

Skalowanie strony

Możesz powiększać i pomniejszać strony włącznie z obrazkami za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

 • Ctrl++ – użycie tego skrótu spowoduje powiększenie strony.
 • Ctrl+- – użycie tego skrótu spowoduje pomniejszenie strony.
 • Ctrl+0 (zero) – użycie tego skrótu spowoduje powrót strony do jej normalnego stanu.

Inne sposoby skalowania strony znajdziesz na stronie Powiększanie strony.

Skalowanie tekstu

Możesz zmienić tylko rozmiar tekstu na stronie za pomocą opcji Powiększaj tylko tekst:

 1. Naciśnij klawisz Alt by wyświetlić pasek menu Firefoksa. U góry okna Firefoksa, kliknij menu Widok, a następnie przejdź do opcji Powiększenie.
 2. Wybierz opcję Powiększaj tylko tekst. Od tej chwili, zmiany skali strony będą zmieniały jedynie rozmiar tekstu.

Po zaznaczeniu powyższej opcji dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 • Naciśnij klawisz Ctrl++ aby powiększyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrl+- aby zmniejszyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrl+0 (zero) aby przywrócić rozmiar tekstu do jego domyślnych rozmiarów.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób jeśli samodzielnie zmniejszysz lub zwiększysz ich rozmiar tekstu.

Inne sposoby zmian rozmiaru tekstu na stronach internetowych znajdziesz na stronie Powiększanie strony.

Czcionki i kolory

Na stronie Zmiana czcionki i kolorów znajdziesz dokładne instrukcje pozwalające określić czcionki i kolory wyświetlania stron.

Minimalny rozmiar czcionki

Niektóre strony mogą wyświetlać tekst w rozmiarze zbyt małym, by był łatwo czytelny. Aby polepszyć czytelność takich stron, możesz wybrać minimalny rozmiar czcionki. Na stronach, które próbują wyświetlać tekst w rozmiarze mniejszym, niż określony przez ciebie w ustawieniach, Firefox automatycznie powiększy go do wybranego przez ciebie rozmiaru.

Aby ustawić minimalny rozmiar czcionki, otwórz menu Fx57Menu przeglądarki Firefox i wybierz Opcje . W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd i kliknij przycisk Zaawansowane…. Możesz wybrać minimalny rozmiar czcionki za pomocą menu rozwijanego.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranego przez ciebie minimalnego rozmiaru czcionki.

Wymuszanie wyświetlania czcionek na stronach

Niektóre witryny używają trudnych do odczytania czcionek, a inne korzystają z domyślnych czcionek przeglądarki. Aby ustawić domyślne czcionki:

 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. Wybierz żądany typ i rozmiar czcionki w sekcji Czcionki i kolory.

Korzystając z przycisku Zaawansowane możliwe jest ustawienie domyślnych czcionek dla różnych stylów, w tym dla szeryfowego, bezszeryfowego i o stałej szerokości. Wiele stron ma ustawione własne czcionki, dlatego twoje ustawienia mogą nie mieć na nie wpływu. Aby wymusić korzystanie z ustawionych przez ciebie czcionek na wszystkich stronach, odznacz opcję Pozwalaj stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranych przez ciebie ustawień czcionek.

Wymuszanie wyświetlania kolorów na stronach

Niektóre witryny mogą stosować kolory tła i tekstu, które utrudniają czytanie, a inne mogą opierać się na domyślnych ustawieniach przeglądarki. Możesz ustawić domyślne kolory w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. Kliknij przycisk Kolory… w sekcji Czcionki i kolory. Masz możliwość ustawienia domyślnych kolorów tekstu i tła, jak też kolorów dla odwiedzonych i nieodwiedzonych odnośników. Możesz także ustalić, czy odnośniki mają być podkreślane.

Wiele stron stosuje jednakże własne kolory, dlatego te ustawienia mogą nie odnosić skutku. Aby wymusić korzystanie z ustawionych przez ciebie kolorów, w rozwijanym menu Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej: wybierz Zawsze.

Korzystanie z motywu o wysokim kontraście

Firefox automatycznie wykrywa, czy w systemie używany jest motyw o wysokim kontraście i również wyświetla wszystko, stosując schemat kolorystyczny o wysokim kontraście. Włączenie w systemie motywu o wysokim kontraście ma wyższy priorytet niż wszystkie ustawienia przeglądarki i stron WWW. Ma to wpływ zarówno na sam interfejs Firefoksa (wszystkie okna i menu), jak i na treść odwiedzanych stron internetowych.

Aby użyć motywu o wysokim kontraście, przejdź do menu Start systemu Windows, wybierz Ustawienia, następnie Ułatwienia dostępu i Duży kontrast. Wybierz jeden z dostępnych motywów i kliknij Zastosuj.

Kontrolowanie treści stron

Blokowanie wyskakujących okien

Informacje na temat blokowania wyskakujących okien znajdziesz na stronie Kontrola wyskakujących okien.

Ograniczanie możliwości JavaScriptu

JavaScript może zostać wykorzystany do działań, które mogą nie odpowiadać niektórym użytkownikom. Dla lepszej kontroli nad jego zachowanie, możesz zainstalować rozszerzenia chroniące prywatność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie JavaScript.

Zgodność z technologiami ułatwiającymi dostęp

Czytnik ekranu

Czytnik ekranu to aplikacja, która identyfikuje i interpretuje zawartość ekranu (lub, dokładniej mówiąc, dane przesyłane do standardowego punktu wyjścia, niezależnie od obecności ekranu). Otrzymane dane są przetwarzane za pomocą lektora tekstu, ikon dźwięku lub alfabetu Braille'a (za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia). Czytniki ekranu to technologia ułatwiająca dostęp i potencjalnie przydatna dla osób niewidzących, niedowidzących lub też nie potrafiących czytać. Często są wykorzystywane w połączeniu z powiększaczem ekranu (popularnie zwanym "ekranową lupą").

Oto lista czytników ekranu (w języku angielskim) i odnośniki do najczęściej używanych: