ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

„Mam zawód - mam pracę w regionie"

Mam zawód - Mam pracę

 

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.

 

 

 

Czytaj więcej...