ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Kwalifikacja do projektu: Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość

 

„Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość”

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH JADĄ DO IRLANDII

NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE !!!

Narodowa Agencja przekazała informację, że nasz projekt
„Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” został zatwierdzony do realizacji.

Charakterystyka projektu:

Projekt „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” zostanie przeprowadzony we współpracy
z organizacją „Your International Training” z Irlandii, która zajmuje się realizacją projektów mobilnościowych. Staż obejmuje 2 dwutygodniowe pobyty uczniów: 16.10.2016r. – 29.10.2016r. (32 uczniów po 8 z każdego zawodu) oraz 30.10.2016r. – 12.11.2016r. (32 uczniów po 8 z każdego zawodu). Uczniowie odbywają praktyki w placówkach szkoleniowych, zakładach produkcyjnych oraz serwisach samochodowych zgodnie z profilem nauczania. Oprócz odbycia praktyk zawodowych uczestnicy mają zagwarantowane: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki,  ubezpieczenie, transport lokalny,  wsparcie pracowników firmy YIT oraz polskich opiekunów. Na uwagę zwraca fakt, iż uczniowie będą zakwaterowani u rodzin irlandzkich, co dodatkowo przyczyni się do polepszenia znajomości języka angielskiego. Firma YIT, dysponując odpowiednim zapleczem, zapewnia uczestnikom projektu bardzo atrakcyjny pobyt oraz bogaty program kulturalny. Uczestnicy będą mogli rozwijać nie tylko kompetencje zawodowe lecz również międzykulturowe, językowe i komunikacyjne. Przed wyjazdem uczniowie odbędą w szkole zajęcia przygotowujące ich językowo, kulturoznawczo i psychologicznie do odbycia stażu na terenie Irlandii. Dla uczniów oraz ich rodziców odbędą się spotkania informacyjne.

 

Zapraszamy do procesu rekrutacji na realizację praktyk zagranicznych
uczniów klas I, II i III
o profilach:
Technik pojazdów samochodowych  
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik eksploatacji portów i terminali


Kryteria wyboru uczestników:

- zainteresowanie programem Erasmus +;

- wykazanie chęci zdobycia nowych doświadczeń;

- wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego;

- wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych;

- zaangażowanie w życie szkoły;

- brak nałogów;

- wysoka kultura osobista oraz poczucie odpowiedzialności;

- zgoda rodziców na wyjazd i udział w projekcie.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie wraz z wypełnioną dokumentacją do koordynatora projektu Pani Agnieszki Muchy (sala 108), do dnia 15.06.2016r.

pobierz:

deklaracja uczestnictwa

regulamin rekrutacji

formularz aplikacyjny

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

Dnia 21.06.2016r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych ogłosi listę 64 uczniów (16 uczniów z każdego zawodu) oraz uczniów rezerwowych z każdej specjalności. Zapewniony będzie tygodniowy termin ewentualnych odwołań.

Osoby zajmujące się projektem:
Agnieszka Mucha
Agnieszka Gola – Nowak
Adrianna Włodarska