ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r. godz. 10.00

S. Knapik - Siemońska,
M. Woszczek

Szkolna giełda podręczników

03 - 27 września 2019 r.

J. Gumuła

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję styczeń-luty 2020

09 września 2019 r.

wychowawcy klas

Konferencja Rady Pedagogicznej

11 września 2019 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

11 września 2019 r. godz. 17.00

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

16 września 2019 r.

 

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli trójek klasowych

16 września 2019 r. godz. 16.30

 

Testy kompetencyjne po gimnazjum i szkole podstawowej

16 - 20 września 2019 r.

nauczyciele uczący
w klasach pierwszych

Wybór Samorządu Uczniowskiego

20 września 2019 r.

A. Mucha, A. Szyba

Akcja sprzątania świata

20 września 2019 r.

J. Landecka

Dzień Chłopaka

30 września 2019 r.

A. Mucha, A. Szyba

Tydzień wycieczkowy

30 września - 03 października 2019 r.

 

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

30 września 2019 r.

wychowawcy klas maturalnych

PAŹDZIERNIK

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

10 października 2019 r. godz. 15.30

 

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14 października 2019 r.

A. Derduła,
K. Bierzyński

Akcja krwiodawstwa

15 października 2019 r.

A. Jabłońska - Trzebska,
S. Siwek

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania

21 - 25 października 2019 r.

 

Zaduszki

31 października 2019 r.

A. Janikowska

LISTOPAD

Dzień Niepodległości

08 listopada 2019 r.

J. Chlebica, D. Jopek,      K. Szczepańska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

18 - 22 listopada 2019 r.

S. Tatara,
B. Woźniak

Światowy dzień rzucania palenia

21 listopada 2019 r.

A. Mucha, A. Szyba

Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych

20 listopada 2019 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

21 listopada 2019 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

21 listopada 2019 r. godz. 17.30

 

Próbny egzamin zawodowy

26 - 28 listopada 2019 r.

S. Knapik - Siemońska

Andrzejki

29 listopada 2019 r.

A. Mucha, A. Szyba

GRUDZIEŃ

Mikołajki

06 grudnia 2019 r.

A. Mucha, A. Szyba

Wystawienie ocen śródrocznych
w klasach maturalnych

13 grudnia 2019 r.

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas maturalnych

13 grudnia 2019 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

13 grudnia 2019 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych i szkoleniowa Rady Pedagogicznej

17 grudnia 2019 r. godz. 15.30

 

Jasełka

19 grudnia 2019 r.

E. Godyń, M. Góralska

Wigilie klasowe

20 grudnia 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

 

STYCZEŃ

Próbny egzamin maturalny

07 - 09 stycznia 2020 r.

E. Pająk

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, sesja styczeń-luty 2020

09 stycznia - 15 lutego 2020 r.

 

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach
 I - III, VII, VIII

10 stycznia 2020 r. 

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów
klas I - III, VII, VIII

10 stycznia 2020 r. 

 

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas I - III, VII, VIII

27 stycznia 2020 r.  godz. 15.30

 

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

30 stycznia 2020 r.  godz. 15.30

 

LUTY

Ostateczny termin wprowadzania zmian
w deklaracjach maturalnych

07 lutego 2020 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2020, formuła 2017

07 lutego 2020 r.

wychowawcy klas

Zebrania z rodzicami

11 lutego 2020 r. godz. 17.30

 

Walentynki

14 lutego 2020 r.

A. Mucha, A. Szyba

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2020, formuła 2012

22 lutego 2020 r.

wychowawcy klas

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania w klasach maturalnych

24 - 26 lutego 2020 r.

 

MARZEC

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania    
w klasach I – III, VII, VIII

09 - 13 marca 2020 r.

 

Dzień Św. Patryka

13 marca 2020 r.

A. Cieślik,
M. Małagowska

Wystawienie ocen proponowanych rocznych w klasach maturalnych

18 marca 2020 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

19 marca 2020 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

19 marca 2020 r.  godz. 17.00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020

20 marca 2020 r.

 

Termin odbioru świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń-luty 2020

20 marca 2020 r.

 

Złożenie deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

27 marca 2020 r.

 

KWIECIEŃ

Uczniu pokaż swoją brykę

08 kwietnia 2020 r.

A. Jabłońska - Trzebska, A. Oleksy, I. Persich,
S. Siwek, A. Zemła

Wiosenna przerwa świąteczna

09 - 14 kwietnia 2020 r.

 

Wystawienia ocen rocznych
w klasach maturalnych

17 kwietnia 2020 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

17 kwietnia 2020 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

20 kwietnia 2020 r.  godz. 15.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

22 kwietnia 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

21 - 23 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

24 kwietnia 2020 r.

J. Renkowska,

J. Jędryczek

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2020 r.

J. Chlebica,
S. Knapik Siemońska

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

04 - 22 maja 2020 r.

 

Wystawienie przewidywanych oceny semestralnych w klasach VII - VIII

13 maja 2020 r.

 
Zebrania z rodzicami słuchaczy klasy VII- VIII 14 maja 2020 r.  godz. 17.00

 

Termin odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum

22 maja 2020 r.

 

Tydzień wycieczkowy

25 - 29 maja 2020 r.

 

Wystawienie oceny proponowanych rocznych w klasach I - III

26 maja 2020 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

27 maja 2020 r.  godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

27 maja 2020 r.  godz. 17.00

 

Światowy dzień bez papierosa

29 maja 2020 r.

A. Mucha, A. Szyba,

CZERWIEC

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

15 czerwca 2020 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy klasy VII - VIII

15 czerwca - 17 czerwca 2020 r.

 

Wystawienia ocen rocznych  w klasach I - III oraz semestralnych w klasach VII - VIII

18 czerwca 2020 r.

 

Wystawienia ocen rocznych  w klasach I - III, VII, VIII

18 czerwca 2020 r.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2020 r.  godz. 15.30

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2020

23 czerwca - 09 lipca 2020 r.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

24 czerwca 2020 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.  godz. 10.00

E. Pająk,
J. Siuda

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

29 czerwca 2020 r.  godz. 10.00

 

                              

LIPIEC

Rozdanie świadectw maturalnych

03 lipca 2020 r.  godz. 12.00

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie oświadczeń przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

10 lipca 2020 r.

 

SIERPIEŃ

Poprawkowy egzamin maturalny

24 - 25 sierpnia 2020 r.

 

Egzaminy poprawkowe

24 - 28 sierpnia 2020 r.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji czerwiec -lipiec 2020

28 sierpnia 2020 r.

 

Termin odbioru świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2020

28 sierpnia 2020 r.

 

                              

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r.

E. Pająk,
J. Siuda

                              

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia:

10 stycznia 2020 r.             egzamin zawodowy pisemny

04, 05, 06 maja 2020 r.       egzamin maturalny

23  czerwca 2020 r.             egzamin zawodowy pisemny

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej:

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty

04, 05, 06 maja 2020 r.       egzamin maturalny