ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

 Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

 

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021 r.

D. Bratek,

A. Zemła

Szkolna giełda podręczników

02 - 30 września 2021 r.

J. Gumuła

Konferencja Rady Pedagogicznej

09 września 2021 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

09 września 2021 r.

wg harmonogramu

Testy kompetencyjne uczniów klas I

15 - 22 września 2021 r.

nauczyciele uczący

w klasach pierwszych

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2022

 

15 września 2021 r.

 

wychowawcy klas

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

17 września 2021 r.

 

Akcja sprzątania świata

17 września 2021 r.

J. Landecka

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli

trójek klasowych

22 września 2021 r. godz. 16.30

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego

23 września 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

Europejski Dzień Języków Obcych

27 września 2021 r.

A. Cieślik, A. Majdzik,

M. Małagowska

Dzień Chłopaka

30 września 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

30 września 2021 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie przez rodziców słuchaczy klasy VIII deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

 

30 września 2021 r.

 

wychowawca klasy VIII

PAŹDZIERNIK

Tydzień wycieczkowy

04 - 08 października 2021 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

12 października 2021 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

13 października 2021 r. godz. 15.30

 

Konsultacje z rodzicami

13 października 2021 r. godz. 17.00

 

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14 października 2021 r.

S. Knapik Siemońska

S. Siwek

Ogólnopolski Tydzień Kariery

18 - 22 października 2021 r.

S. Tatara

Akcja krwiodawstwa

19 października 2021 r.

A. Jabłońska - Trzebska,

S. Siwek

Zaduszki

29 października 2021 r.

A. Janikowska,

A. Majdzik

LISTOPAD

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

08 - 12 listopada 2021 r.

J. Renkowska,

S. Tatara

Dzień Niepodległości

10 listopada 2021 r.

J. Chlebica, D. Jopek,

K. Szczepańska

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

12 listopada 2021 r.

 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych

ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

19 listopada 2021 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

23 listopada 2021 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

23 listopada 2021 r. godz. 17.30

 

Światowy dzień rzucania palenia

19 listopada 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

Próbny egzamin ósmoklasisty

22 - 24 listopada 2021 r.

A. Janikowska

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe klasy IV

22 - 26 listopada 2021 r.

A. Zemła

Targi Pracy

26 listopada 2021 r.

J. Renkowska

Andrzejki

30 listopada 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

GRUDZIEŃ

Mikołajki

06 grudnia 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

17 grudnia 2021 r.

 

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

17 grudnia 2021 r.

 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych

ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III ,VII-VIII

17 grudnia 2021 r.

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas

maturalnych

17 grudnia 2021 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

20 grudnia 2021 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

20 grudnia 2021 r. godz. 17.00

 

Jasełka

21 grudnia 2021 r.

E. Godyń,

M. Góralska

Wigilie klasowe

22 grudnia 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

STYCZEŃ

Egzaminy zawodowe, sesja styczeń-luty 2022

10 - 23 stycznia 2022 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń-luty 2022

10 stycznia - 06 lutego 2022 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

17 - 19 stycznia 2022 r.

 

Próbny egzamin maturalny

05 - 11 stycznia 2022 r.

J. Landecka

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III oraz semestralnych w klasie VII-VIII

 

21 stycznia 2022 r.

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów

klas I-III, VII-VIII

21 stycznia 2022 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

21 stycznia 2022 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas I-III, VII-VIII

26 stycznia 2022 r. godz. 15.30

 

LUTY

Konferencja Rady Pedagogicznej

01 lutego 2022 r.  godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

01 lutego 2022 r. godz. 17.00

 

Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych

07 lutego 2022 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie deklaracji przystąpienia do

egzaminu zawodowego na sesję czerwiec- lipiec 2022

 

07 lutego 2022 r.

 

wychowawcy klas

Walentynki

11 lutego 2022 r.

A. Mucha,

A. Szyba

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022 r.

 

MARZEC

Dzień Św. Patryka

17 marca 2022 r.

A. Cieślik,

M. Małagowska

Dzień Otwarty Szkoły

21 marca 2022 r.

zespół ds. promocji

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

22 marca 2022 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

22 marca 2022 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

23 marca 2022 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

23 marca 2022 r. godz. 17.00

 

Targi Pracy

25 marca 2022 r.

J. Renkowska

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe dla sesji styczeń-luty 2022

 

31 marca 2022 r.

 

KWIECIEŃ

Próbny egzamin zawodowy

04 - 08 kwietnia 2022 r.

A. Zemła

Złożenie deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe na sesję czerwiec-lipiec 2022

 

07 kwietnia 2022 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

13 kwietnia 2022 r.

 

 

Uczniu pokaż swoją brykę

 

13 kwietnia 2022 r.

A. Jabłońska - Trzebska,

A. Oleksy,

S. Siwek, A. Zemła

Dzień Otwarty Szkoły

13 kwietnia 2022 r.

zespół ds. promocji

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

21 kwietnia 2022 r. godz. 15.30

 

Konsultacje z rodzicami

21 kwietnia 2022 r. godz. 16.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas

maturalnych

27 kwietnia 2022 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

29 kwietnia 2022 r.

 

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r.

J. Chlebica

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

B. Sakowska,

M. Bebel

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

04 - 20 maja 2022 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III oraz przewidywanych semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII-VIII

 

13 maja 2022 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16 maja 2022 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

16 maja 2022 r. godz. 17.00

 

Tydzień wycieczkowy

23 - 27 maja 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022 r.

 

Rozdanie dyplomów potwierdzających

kwalifikacje zawodowe dla absolwentów

technikum

 

27 maja 2022 r.

 

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2022 r.

A. Mucha,

A. Szyba

CZERWIEC

Egzaminy zawodowe, sesja czerwiec-lipiec

2022

01 czerwca - 19 czerwca 2022 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje

w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2022

21 czerwca - 06 lipca 2022 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

06 - 08 czerwca 2022 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-III oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII-VIII

 

09 czerwca 2022 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2022 r. godz. 15.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne

21 czerwca 2022 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

24 czerwca 2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2022 r. godz. 10.00

A. Derduła,

Z. Kolera

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Konferencja Rady Pedagogicznej

27 czerwca 2022 r. godz. 10.00

 

LIPIEC

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

01 lipca 2022 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego,

rozdanie świadectw dojrzałości

05 lipca 2022 r.  godz. 12.00

wychowawcy klas maturalnych

Rozdanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

08 lipca 2022 r.

 

Złożenie oświadczeń przystąpienia do

egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

12 lipca 2022 r.

 

SIERPIEŃ

Poprawkowy egzamin maturalny

23 sierpnia 2022 r.

 

Egzaminy poprawkowe

24 - 30 sierpnia 2022 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie i egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec - lipiec 2022

 

31 sierpnia 2022 r.

 

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01 września 2022 r.

A. Derduła,

Z. Kolera

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum:

11 stycznia 2022 r.                      egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

04, 05, 06, 09 maja 2022 r.           egzamin maturalny

02, 03 czerwca 2022 r.                 egzamin zawodowy

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia:

11 stycznia 2022 r.                      egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

04, 05, 06 maja 2022 r.                 egzamin maturalny

02, 03 czerwca 2022 r.                 egzamin zawodowy

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej:

04, 05, 06, 09 maja 2022 r.            egzamin maturalny

24, 25, 26 maja 2022 r.                 egzamin ósmoklasisty