ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

VIII Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej

Dnia 14 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się zawody strzeleckie, których celem było promowanie zasad współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, pokazanie młodzieży alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, integracja młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie strzelectwa sportowego.

            Imprezę zorganizował Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Wydziałem Kultury i Sportu, Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Towarzystwem Sportów Obronnych „Muszkiet”.

            W zawodach uczestniczyły 3-osobowe drużyny reprezentujące dąbrowskie Szkoły Podstawowe. Zawodnicy po pięciu próbnych strzałach z karabinka pneumatycznego oddawali dziesięć strzałów punktowanych. Celowali do tarczy sportowej oddalonej o 10 metrów.
O zajętym miejscu drużyny decydowała ilość łącznie zdobytych punktów, a w przypadku równiej ilości punktów większa ilość strzelonych 10, 9, 8 itd.

            Po wyrównanym i zaciętym pojedynku strzeleckim zwyciężyła drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (157 pkt.) wyprzedając uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 (157 pkt.). Na trzecim miejscu uplasowali się reprezentanci Szkoły Podstawowej
Nr 34 (149 pkt.).

            W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt najlepszą zawodniczką była Nelly Kwaśkiewicz (76 pkt.) z Zespołu Szkół Sportowych, a najlepszym strzelcem wśród chłopców Kuba Kamiński ze Szkoły Podstawowej Nr 30 (72 pkt.).

            Najlepsze drużyny zostały nagrodzone medalami, pucharami, nagrodami książkowymi i upominkami a wszystkie drużyny pamiątkowymi dyplomami.

            Kolejne zawody strzeleckie odbędą się w przyszłym roku szkolnym.

VIII Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej

VIII Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej

VIII Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej