ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2017 godz. 9.00

Szkolna giełda podręczników

05 - 29 września 2017

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego K181

08 września 2017

Testy kompetencyjne po gimnazjum

11 - 15 września 2017

Wybór Samorządu Uczniowskiego

13 września 2017

Konferencja Rady Pedagogicznej

13 września 2017 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

13 września 2017 godz. 17.30

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

15 września 2017

Akcja sprzątania świata

15 września 2017

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli trójek klasowych

18 września 2017 godz. 16.30

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

29 września 2017

Dzień Chłopaka

29 września 2017

 

PAŹDZIERNIK

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

11 października 2017 godz. 15.30

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych

13 października 2017

Akcja krwiodawstwa

16 października 2017

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania

23 - 27 października 2017

Zaduszki

31 października 2017

 

LISTOPAD

Dzień Niepodległości

10 listopada 2017

Oceny proponowane  za I semestr
w klasach maturalnych

15 listopada 2017

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16 listopada 2017 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

16 listopada 2017 godz. 17.30

Światowy dzień rzucania palenia

17 listopada 2017

Próbny egzamin maturalny

21 - 24 listopada 2017

Próbny egzamin zawodowy

27 - 28 listopada 2017

Andrzejki

30 listopada 2017

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki

06 grudnia 2017

Wystawienia ocen za I semestr
w klasach maturalnych

13 grudnia 2017

Zakończenie I semestru nauki dla uczniów klas maturalnych

15 grudnia 2017

Oceny proponowane za I semestr
w klasach I - III Technikum i I - III BS

15 grudnia 2017

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych i szkoleniowa Rady Pedagogicznej

18 grudnia 2017 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

18 grudnia 2017 godz. 17.30

Jasełka

21 grudnia 2017

Wigilie klasowe

22 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017

 

 

STYCZEŃ

Wystawienia ocen za I semestr
w klasach III Technikum

05 stycznia 2018 

Zakończenie I semestru nauki dla uczniów klas III Technikum

05 stycznia 2018 

Konferencja klasyfikacyjna
klas III Technikum

09 stycznia 2018  godz. 15.30

Egzaminy zawodowe K181

10 stycznia – 17 lutego 2018

Wystawienia ocen za I semestr
w klasach I i II Technikum oraz
w klasach I - III BS

18 stycznia 2018

Zakończenie I semestru nauki dla uczniów klasy I i II Technikum oraz
klas  I - III BS

19  stycznia 2018

Konferencja klasyfikacyjna klasy I i II Technikum oraz klas I - III BS

23 stycznia 2018  godz. 15.30

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2018  godz. 15.30

Ferie zimowe

29 stycznia 2018 - 11 lutego 2018

 

LUTY

Ostateczny termin zmian deklaracji maturalnych

07 lutego 2018

Walentynki

14 lutego 2018

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego K182

16 lutego 2018

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania  w klasach maturalnych

26 lutego - 02 marca 2018

 

MARZEC

Oceny proponowane za II semestr
w klasach maturalnych

14 marca 2018

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

15 marca 2018 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

15 marca 2018  godz. 17.00

Dzień Św. Patryka

16 marca 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018 - 03 kwietnia 2018

 

KWIECIEŃ

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania     w klasach I - III Technikum i I - III BS

09 - 13 kwietnia 2018

Wystawienia ocen końcoworocznych
w klasach maturalnych

19 kwietnia 2018

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

24 kwietnia 2018  godz. 15.30

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27 kwietnia 2018

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2018

Uczniu pokaż swoją brykę

kwiecień 2018

 

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

04 - 25 maja 2018

Oceny proponowane końcoworoczne
w klasach I - III Technikum i I - III BS

15 maja 2018

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16 maja 2018  godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

16 maja 2018  godz. 17.00

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2018

 

CZERWIEC

Wystawienia ocen końcoworocznych
w klasach I - III Technikum i I - III BS

15 czerwca 2018

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2018  godz. 15.30

Egzaminy zawodowe K182

19 czerwca - 04 lipca 2018

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018  godz. 9.00

Wakacje

23 czerwca - 31 sierpnia 2018

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

25 czerwca 2018  godz. 10.00

 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ

Rozdanie świadectw maturalnych

03 lipca 2018  godz. 12.00

Matura poprawkowa

21 sierpnia 2018

 

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19

03 września 2018

 

 

Dni dyrektorskie:

11 stycznia – egzamin zawodowy pisemny

04, 07, 08 maja – egzamin maturalny

19  czerwca – egzamin zawodowy pisemny

Karta ŚKUP dla uczniów

Karta ŚKUP dla uczniów

Konferencja Rady Pedagogicznej

 

Konferencja Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 .

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-18

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-18 odbędzie się dnia 4 września 2017 r.  o godz. 9.00 .

Klasy pierwsze zapraszamy na salę gimnastyczną, pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.