ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zawody sportowo - obronne „ Sprawni jak żołnierze 2013”

W kategorii drużynowej chłopców w Mistrzostwach Miasta

II miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych

W klasyfikacji indywidualnej chłopców


II miejsce zajął SEBASTIAN KURTEK


IV miejsce zajął RADOSŁAW KUBICZEK


GRATULUJEMY!!!

Dnia 10 maja 2013 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” i strzelnicy pneumatycznej Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej odbyły się zawody sportowo – obronne „Sprawni jak żołnierze”. W zawodach wzięło udział 7 drużyn chłopców i 5 drużyn dziewcząt.

 

sprawni jak żołnierze


Celem zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

Zawodnicy zmierzyli się w czterech punktowanych konkurencjach: w teście sprawnościowym liczył się szybki bieg, zwinność oraz siła, strzelanie obejmowało 3 strzały próbne i 5 strzałów punktowanych z karabinka pneumatycznego do tarczy, rzut granatem ćwiczebnym do celu oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorami zawodów było: Centrum Zarządzania Kryzysowego  Urzędu  Miejskiego w Dąbrowie  Górniczej, Towarzystwo  Sportów  Obronnych  „Muszkiet” oraz  Zespół  Szkół  Technicznych w  Dąbrowie Górniczej.


Zespół Szkół Technicznych reprezentowali:

- Sebastian  Kurek
- Dominik Fąferek
- Radosław     Kubiczek
- Rafał Kosałka
- Krystian Giza
- Robert Włosek