ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 2020 oraz przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

 

11 sierpnia od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl  w Serwisie dla zdających > Serwis dla maturzysty  zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. W celu sprawdzenia wyników niezbędne jest posiadanie loginu i hasła przekazanego przez szkołę w lutym br. 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 11 sierpnia 2020 roku od godziny 1200.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych  oraz jednego dodatkowego (dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 1400.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia 2020 r. oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.