ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wykaz przedmiotów zawodowych

 

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym

\

 

Technik mechanik

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Rysunek techniczny

Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego

Podstawy konstrukcji mechanicznych

Techniki wytwarzania części maszyn

Metrologia mechaniczna

Procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Technologia obróbki skrawaniem obrabiarek konwencjonalnych

Technologia obróbki skrawaniem obrabiarek sterowanych numerycznie

 
Technik mechatronik

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Podstawy mechatroniki

Podstawy technologii i konstrukcji  mechanicznych

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych

Rysunek techniczny w mechatronice

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Montaż  i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Programowanie urządzeń mechatronicznych

Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych

 
Technik eksploatacji portów i terminali

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski w eksploatacji portów i terminali

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali

Działalność gospodarcza

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Podstawy organizacji portów i terminali

Transport w portach i terminalach

Procesy magazynowe w portach i terminalach

Podróżni w portach i terminalach

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Obsługa magazynów

Eksploatacja środków transportu

 
Technik pojazdów samochodowych

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Przepisy ruchu drogowego

Budowa pojazdów samochodowych

Elektrotechnika i elektronika

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

 

 Operator obrabiarek skrawających

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Technologia obróbki skrawaniem

Konstrukcje maszyn

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zajęcia praktyczne

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Przepisy ruchu drogowego

Budowa pojazdów samochodowych

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych