ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Podkategorie

Kierunki kształcenia w TECHNIKUM NR 4

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik mechanik - operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)

Kierunki kształcenia w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 4

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających