Start
Witamy na naszej stronie internetowej

budynek szkoły Kierunki kształcenia:
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik mechanik - użytkowanie obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych (CNC)
  • technik hutnik

NOWOŚĆ 2015 !!!

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających

Wolne miejsca.

Gimnazjalisto!

Wciąż czekają na Ciebie wolne miejsca w zawodach:

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zapraszamy...

 

ZST przedstawia: OTO MY!

  

Kwalifikacja do projektu: Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość

„Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH JADĄ DO IRLANDII NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE !!!

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała informację,że nasz projekt „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” został zatwierdzony do realizacji.

Więcej…

 

Fundacja Godne Życie Dąbrowa Górnicza - współpraca w zakresie wolontariatu i zajęć pozalekcyjnych Damel - współpraca w zakresie zawodu technik mechanik i technik mechatronik Mazda Boroń - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Środula Sp.z.o.o - Mazda Boroń - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Fiat - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowychLemir Dabrowa Górnicza - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Huta Bankowa -Współpraca w zakresie praktycznej nauki zawoduArcelor Mittal-Współpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu


100 lat Dąbrowy Górniczej

Strona kojarzona jest z : technikum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła techniczna, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali