Start

Zajęcia kulturoznawcze i profilaktyczne dla uczniów wyjeżdzających do Irlandii

 

Uwaga!!!
Uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe do Irlandii!!!

 

Zajęcia kulturoznawcze odbędą się:

Więcej…

 

Spotkanie ws. wyjazdu do Irlandi

Dnia 06.10.2016r., o godzinie 17.00, na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców/opiekunów prawnych wraz z uczniami wyjeżdżającymi na praktyki zawodowe do Irlandii w ramach Projektu „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość”.

 

Celem zebrania będzie podpisanie dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie oraz przekazanie ważnych informacji o wyjeździe.
Obecność obowiązkowa.

Zapraszam serdecznie!!!
Koordynator projektu  –  Agnieszka Mucha

 

Stypendium odmieniło Twoje życie? Pokaż to!

Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”

Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju,  w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło „Sukces zaczyna się od stypendium”, weź udział w naszym konkursie!

Stwórz krótki film (lub fotokast), opisujący zmiany, które wniosło w Twoje życie zdobyte przez Ciebie stypendium. Zainspiruj innych.

Wśród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy najlepsze, które nagrodzimy czytnikami e-booków.

 

Więcej…

 

Uwaga!!! Uczniowie wyjeżdżający na praktyki do Irlandii w ramach projektu „ Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość”

Proszę o zapoznanie się z:
- terminami wyjazdu do Irlandii,
- podziałem uczniów na dwie grupy wg zawodów,
- harmonogramem kursu języka angielskiego.

Koordynator projektu: Agnieszka Mucha

Więcej…

 

Fundacja Godne Życie Dąbrowa Górnicza - współpraca w zakresie wolontariatu i zajęć pozalekcyjnych Damel - współpraca w zakresie zawodu technik mechanik i technik mechatronik Mazda Boroń - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Środula Sp.z.o.o - Mazda Boroń - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Fiat - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowychLemir Dabrowa Górnicza - współpraca w zakresie zawodu technik pojazdów samochodowych Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Huta Bankowa -Współpraca w zakresie praktycznej nauki zawoduArcelor Mittal-Współpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu


100 lat Dąbrowy Górniczej

Strona kojarzona jest z : technikum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła techniczna, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali