Start
Witamy na naszej stronie internetowej

budynek szkoły Kierunki kształcenia:
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik mechanik - użytkowanie obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych (CNC)
  • technik hutnik

NOWOŚĆ 2015 !!!

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających

Technik mechatronik - proces rekrutacji uczniów

Informujemy, że proces rekrutacji uczniów (uczących się na kierunku technik mechatronik) na staż do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ został wstrzymany, do czasu podania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną terminów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Wyjazd na staż do Hiszpanii

Dnia 02.10. 2015 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali B104 odbędzie się spotkanie dla osób (uczących się na kierunku technik mechatronik), które złożyły formularz rekrutacyjny na wyjazd na staż do Hiszpanii.

 

Zebrania

Zapraszamy na zebrania:

klasy I - IV - 15 września 2015, godz. 18.00

Rada Rodziców, Trójki Klasowe - 17 września 2015, godz. 16.30

Rodzice uczniów klas: I - IV - 12 listopada 2015, godz 18.00

klasy I -III 21 grudnia 2015, godz. 18.00

klasy I - IV - 28 stycznia 2016, godz. 18.00

klasy IV - 31 marca 2016, godz. 18.00

klasy I - III - 24 maja 2016, godz. 18.00

 

ZST Dąbrowa Górnicza 2015 - propozycja kształcenia w NOWYCH ! zawodach


 

Strona kojarzona jest z : technikum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła techniczna, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali