Start
Witamy na naszej stronie internetowej

budynek szkoły
Kierunki kształcenia w TECHNIKUM NR 4
  • technik hutnik
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik elektronik
  • technik mechanik - operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)

Egzaminy z kwalifikacji sesja 152

Terminy i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach na sesję 152 maj - lipiec 2015 roku.

UCZEŃ POBIERA DEKLARACJĘ W SEKRETARIACIE I SKŁADA JĄ DYREKTOROWI SZKOŁY.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – 3AE, 3E, 2E

KWALIFIKACJA A.33 – OBSŁUGA PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 3C, 3BC

KWALIFIKACJA M.12 – DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 3C, 3BC

KWALIFIKACJA M.18 – DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK MECHANIK – 3BC

KWALIFIKACJA M.19 – UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH.

EGZAMIN JEST NIEOBLIGATORYJNY I NIE WPŁYWA NA PROMOCJĘ DO KLASY NASTĘPNEJ.

Uczeń nieklasyfikowany nie przystępuje do egzaminu.


DO EGZAMINU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE UZYSKALI PROGU ZALICZAJĄCEGO EGZAMIN LUB NIE SKŁADALI DEKLARACJI W SESJACH 143 I 151 W KWALIFIKACJACH A.33 I M.18.

 

Termin składania deklaracji upływa 25 stycznia 2015 roku.

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej

II etap Olimpiady Wiedzy technicznej już za nami!

9 stycznia 2015r w Chorzowie na Wydziale Materiałoznawstwa odbył się etap okręgowy XLI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.

 


Więcej…

 

Strona kojarzona jest z : technikum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła techniczna, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali